Domanice 52, 08-113 Domanice
tel. +48 256312982
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJDZIENNIK USTAWELEKTRONICZNY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie instalacji OZE


KOMUNIKAT
w sprawie instalacji OZE

      Informuję, że w Urzędzie Gminy w Domanicach pok. Nr 11 ( w godzinach pracy urzędu od dnia 16.06.2016r ) są do odbioru audyty (dokumentacja przedstawiająca dane techniczne) dla montażu instalacji OZE wykonane u właścicieli działek przez firmę DO EKO.
     

     Gmina Domanice przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii – typ projektu „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. 0soby zainteresowane udziałem w projekcie, u których wykonano audyt, są zobowiązani w terminie do 30 czerwca 2016 roku podpisać umowę z Gminą. (Wzór umowy w załączeniu).

Do podpisania umowy potrzebne są następujące dane:
- imię i nazwisko właścicieli działek wraz z adresem zamieszkania,
- nr dowodu osobistego, PESEL
- nr działki,
- odpis księgi wieczystej
- inny dokument stanowiący podstawę do dysponowania nieruchomością.


Umowę podpisują właściciele działek posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.


Nie podpisania umowy w powyższym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w projekcie.


                                                                                                                Wójt Gminy Domanice
                                                                                                             /-/ Jerzy Zabłocki

 

Umowa z mieszkańcami- po wniesionych poprawkach
 


« powrót   drukuj

Projekty unijne
Projekty unijne
Strona powstała w ramach projektu "Profesjonalny urząd - kompetentny urzędnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl


 
 
Projekt i realizacja: INF-MEDIA © 2020 Gmina Domanice All rights reserved.
Liczba wejść: 519915, dziś: 41