Domanice 52, 08-113 Domanice
tel. +48 256312982
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJDZIENNIK USTAWELEKTRONICZNY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

Aktualności

Rusza nabór wniosków do V edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu


Czy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są kreatywne przedsięwzięcia?

Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy, niebanalny sposób?

W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami?

Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”.

Celem Konkursu jest:

  •   wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
  •  wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia;
  •  promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnie uczniów;
  •  ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.

O nagrody w konkursie „Edukreator na Mazowszu” mogą ubiegać się:

  •   Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.
  •  Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Dla zwycięzców w kategoriach kreatywna szkoła podstawowa i ponadpodstawowa (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta do 20 tys. mieszkańców lub powyżej 20 tys. mieszkańców) planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto, a dla zwycięzców w kategoriach kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta do 20 tys. mieszkańców lub powyżej 20 tys. mieszkańców) po 5 000 zł brutto.

Termin składania kart zgłoszeń: 1 września – 1 października 2021 r.

Wnioski należy:

  •  przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa albo
  •  złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońska 26.

W przypadku kart zgłoszeń przesłanych przez operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania. W przypadku kart zgłoszeń złożonych osobiście, o dacie złożenia decyduje data na pieczęci wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dodatkowo kartę zgłoszenia w wersji elektronicznej – edytowalnej należy przesłać na adres: edukreator@mazovia.pl. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 538 lub wysyłając pytania na adres e-mail: marcin.polak@mazovia.pl

Poniżej dokumenty do zapoznania.


« powrót   drukuj

Projekty unijne
Projekty unijne
Strona powstała w ramach projektu "Profesjonalny urząd - kompetentny urzędnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl


 
 
Projekt i realizacja: INF-MEDIA © 2022 Gmina Domanice All rights reserved.
Liczba wejść: 693985, dziś: 64