Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego, wszelkie informacje są dostępne na stronie pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-siedlecki/nieodplatna-pomoc-prawna-oraz-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie