Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych

W zakresie:
- „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym".
- „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice".

Ogłoszenie o naborze - Czytaj Więcej

Zarządzenie Nr 92_2022 - Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 93_2022 - Czytaj więcej