Ogłoszenie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Domanice.


Zaproszenie

Transmisja: zobacz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją audio i wideo z obrad sesji rady gminy - zobacz


Imienne wykazy głosowań radnych - 25.03.2022r.

Wykazy