Rekrutacja nastawiona jest na osoby:
- od 25 r.ż. do 49 r.ż. z w wykształceniem średnim;
- albo 50+ niezależnie od wykształcenia.

W załączeniu wysyłam dokumenty rekrutacyjne.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do uzupełnienia formularza rekrutacyjnego i odesłanie go w formie skanu /zdjęcia nasz adres e-mail.

Kilka informacji o projekcie:
- szkolenie realizowane jest w 12 osobowych grupach;
- trwa 180 godzin lekcyjnych;
- spotykamy się 2xtydz. Po 3 lub 4 godziny lekcyjne + 15 min przerwy;
- średni czas szkolenia 5-6 mc;
- szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym certyfikującym;
- zajęcia będą odbywały się stacjonarnie (ponosimy wszystkie koszty związane w wynajęciem sali szkoleniowej i wynagrodzenia lektora;
- zajęcia prowadzone są przez lektorów w języku polskim.

Formularz rekrutacyjny- Zobacz

new