Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
I Edycja

Gmina Domanice otrzymała 4 275 000 zł
na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Domanice”

zdjęcie 1

Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
II Edycja

Gmina Domanice otrzymała 1 440 000 zł
na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice”

zdjęcie 2

Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
II Edycja

Gmina Domanice otrzymała 1 425 000 zł
na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice”

zdjęcie 3

Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
II Edycja

Gmina Domanice otrzymała 6 080 000 zł
na zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice”zdjęcie 4