Ogłoszenie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Domanice.


Zaproszenie


Transmisjazobacz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją audio i wideo z obrad sesji rady gminy - zobacz


Imienne wykazy głosowań radnych - 31.08.2022r.

Wykazy