Wójt Gminy Domanice informuje, że w związku z procedowaną w Sejmie ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, prosimy mieszkańców Gminy zainteresowanych zakupem węgla w cenach preferencyjnych o zgłaszanie takiego zapotrzebowania.

Zgłoszenia będą przyjmowane w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach, Domanice 52, 08-113 Domanice.

Zgłoszenia można złożyć do dnia 6 listopada 2022 roku pocztą, osobiście lub poprzez platformę e-puap.

                          

                                                                                                                                                                                                       Jerzy Zabłocki

                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Domanice

Wniosek_o_zakup-preferencyjny.pdf- Pobierz

rodo_wniosek_o_zakup-preferencyjny.pdf- Pobierz