Ogłoszenie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Domanice- 25.11.2022r.


Zaproszenie


Transmisja: zobacz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją audio i wideo z obrad sesji rady gminy - zobacz


Imienne wykazy głosowań radnych - 25.11.2022r.

Wykazy