w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Domanice na lata 2022 – 2025: Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

 ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 5 stycznia 2023 r. (pdf, 93kb)