Władze Gminy Domanice:

Wójt Gminy - Tomasz Miszta
Przewodnicząca Rady Gminy - Aneta Wereda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Adam Niedziółka
Skarbnik Gminy - Beata Rombel 

Skargi i wnioski: Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.