Wójt Gminy Domanice informuje, iż w związku z uruchomieniem naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przez WFOŚiGW w Warszawie wnioski na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Domanice na rok 2022 należy złożyć w terminie do 10 marca 2022r. w Urzędzie Gminy Domanice, pok. Nr 7.
Po tym terminie wnioski będą przyjmowane na rok 2023r.

Wniosek wydawany jest w Urzędzie Gminy lub dostępny do pobrania poniżej:
 


1_wniosek_o_odbiór