Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie: - „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym...